Kultur och värderingar – hur får ni det att hända?

24 januari 2020

Insikter & kunskap | Kultur och värderingar – hur får ni det att hända?

Under de senaste åren har jag som organisationskonsult haft förmånen att få arbeta med många olika företag, deras värderingar och hur de konkret ska få ut dem i organisationen. Kanske har du samma bild av värderingar som jag, att de ofta är fina beskrivningar som finns i de flesta företag, på hemsidan, i PowerPoints, dokument och kanske till och med uppsatta på en vägg. Många bolag lägger mycket tid på att få ner sina värderingar på pränt och känner sig nöjda med att äntligen ha gjort det, men vad händer sen? Lever företaget efter dessa ord och vet alla i organisationen vad orden faktiskt innebär och varför vi har dem?

Orden i sig är inte det viktigaste

En annan av mina erfarenheter är att många bolag har samma ord, det är också en kommentar jag ofta får, ”detta är samma ord som vi hade på min förra arbetsplats”. Egentligen är orden i sig inte det viktiga, många bolag har som sagt samma ord, men det är just vad ni lägger för betydelse i orden samt vilka beteenden ni vill ha eller inte ha, kopplat till värderingarna som är viktigt. Alla ska förstå vad bolaget vill signalera externt men också mellan avdelningar eller kollegor internt.

Var och en i ett bolag, ska genom värderingarna, kunna bidra till att skapa den kultur som alla vill ha. Det viktiga är därför att skapa en samsyn om vad värderingarna faktiskt konkret innebär och det gör man genom att arbeta hela vägen ut i organisationen. Det vi vill, är ju att värderingarna ska vara väl förankrade och ge oss guidning i hur, vad och varför vi ska agera på ett visst sätt.

Allt startar i ledningen

Tycker ledningen att det är viktigt med kultur och värderingar kommer det att genomsyra organisationen. Jag vill alltid börja med ledningen för att få ”One Voice” i den gruppen, som sedan kan nå ut. För några år sedan kom en studie som visade att värderingsstyrda bolag är mer lönsamma och bara det i sig, borde vara en drivkraft för att implementera värderingar i en organisation.

Hur ser det ut hos dig och hur arbetar ditt företag med värderingar och vilken kultur vill du själv ha i ditt bolag?

Ställ er följande frågor inför ert värderingsarbete:

 • Varför vill ni ha värderingar?
 • Vilken skillnad kommer det att göra om ni har värderingar?
 • Vill vi ta tiden att involvera alla?
 • Har ledningen tid?

Om ni har bestämt er och vill ta fram värderingar:

 • Hur ser er historia ut – bygg på den
 • Börja med ledningen – få en samsyn på vad ni står för
 • Sätt ord på varför är det viktigt för er att ha värderingar?
 • Ta med er värderingsarbetet ut i organisationen
 • Involvera och låt det få ta tid att sätta värderingarna
 • Utse ambassadörer som arbetar vidare på olika avdelningar

Om ni redan har värderingar och vill arbeta med dem på ett fördjupat sätt:

 • Om ni redan har satt värderingarna, fundera över om det bara är en pappersprodukt eller om alla i organisationen lever efter dem
 • Gör en omstart och börja med ledningen
 • Involvera alla i organisationen oavsett roll
 • Prata om värderingarna och vad de faktiskt betyder och varför de är viktiga för er
 • Bryt ner orden till beteenden – hur vill ni vara mot varandra internt men också mot andra externt

Hinder för att lyckas med värderingsarbetet:

 • Att ledningen inte tycker att det är viktigt och inte deltar – det blir ett ”HR-projekt”
 • Att det inte finns en samsyn
 • Tidsbrist
 • Bristande uthållighet – förändring, processer, och att ”sätta” kultur tar tid
 • Liten osäkerhet – vem gör vad?
 • Att chefer och kollegor inte vågar ta tag i beteenden som inte följer företagets värderingar

Ulrika Nybleus arbetar som organisations- och ledarutvecklare på Wise Consulting.

Group-3

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.