Bli kontaktad

HR 3.0

Är din organisation redo för HR 3.0?

HR har gjort en förflyttning och gått in i en era där medarbetare har höga förväntningar på arbetslivet och sin arbetsgivare, dels på grund av generationsskiften men också som följd av ökad medvetenhet och kunskap. Så, är din organisation rustad för HR 3.0?

Värdeskapande HR – 3.0

HR idag bjuder på utmaningar vi bara kunnat drömma om. Globalisering, digitalisering, generationsskiften och utmaningen i att omvandla insikter i medarbetarnas röst till handling. Det är kandidaternas marknad och jakten efter rätt kompetens och personlighet är tuff och snårig. Vilket är HR:s nästa stora drag, vad bör ligga högst på vår to-do och hur skapar vi värde och positiva resultat på sista raden?

Står din HR-avdelning inför förändring eller vill proaktivt förändra ert arbetssätt? Då finns det några saker vi kan hjälpa till med baserat på ert nuläge:

 • HR-audit – här genomlyser vi din organisation för att få överblick gällande nuläge, aktiviteter, prioriteringar, arbetssätt och önskat läge.
 • HR-transformation – för att arbeta mer:
  – Agilt
  – Datadrivet – värdebaserat
  – Insiktsbaserat (personas)
  – Proaktivt (förarsäte)
 • Kultur & värderingar
 • Chefsutbildningar och chefscoachning
 • Arbetsmiljö

Vi kan både gå in på längre HR-interimsuppdrag, göra kortare insatser eller hålla utbildningar och workshops.

Workshop

Vi har hjälpt flera av våra kunder med workshops för att vässa HR-arbete och komma igång med rätt saker, i rätt riktning. Förslag på innehåll och fördjupning i HR 3.0:

 • Inspiration kring trender inom HR – var står HR idag och framåt?
 • Vad ställer dagens nya företagslandskap för krav på HR:s uppdrag och roll?
 • Metoder för att skapa insikt om vad som skapar värde för er organisation, medarbetare och chefer – datadrivet HR
 • Vad är värdefullast att börja med, sluta med och fortsätta med?
 • Hur kan HR använda sig av agila principer för att skapa det som är värdefullast i varje given situation?
 • Hur skapar vi psykologisk säkerhet?
 • HR-organisationen – hur arbetar vi proaktivt?

Målet är att ni ska få en fördjupad kunskap inom HR:s roll idag, hur ni ska arbeta framåt och vilka parametrar som kommer vara avgörande.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer om HR 3.0?

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss!

HR 3.0 - viktiga faktorer

1.

Agila förhållningssätt - oförutsägbarhet, motsägelser & komplexitet

2.

Insiktsbaserat - datadrivet HR - värdeskapande

3.

Psykologisk säkerhet - kultur & värderingar

4.

Proaktivitet - affärsförståelse - specialistinsatser

 • Vad gjorde karriärcoachningen för dig?

  ”Karriärcoachningen blev en ”eye opener” och ledde till en helomvändning”

  Läs mer om samarbetet

  Ebba Hult

  Senior rådgivare på Centigo

 • Vad är det bästa med Wise Consulting?

  "Wise Consulting hjälper oss att växa och utvecklas snabbt med rätt kompetens!"

  Läs mer om samarbetet

  Maja Samuelsson

  Global Head of HR på DigitalRoute

 • Vad har hänt efter ledarprogrammen?

  "På Tobii har vi nu lyckats kommunicera att vi värderar ledarskap högt, du ska vara stolt om du arbetar som ledare hos oss och ta ditt uppdrag på största allvar!"

  Läs mer om samarbetet

  Cecilia Eriksson

  HR-Direktör på Tobii