Bli kontaktad

Få ersättning från AFA!

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Visste du att Wise Consulting är godkänd utbildningssamordnare inom arbetsmiljö? Det här innebär att privata arbetsgivare kan få ekonomiskt ersättning från AFA Försäkring då man anlitar Wise Consulting för arbetsmiljöutbildningar.

Vem kan söka ersättning?

För att vara berättigad att söka ersättning ska du vara arbetsgivare inom den privata sektorn, du ska ha minst en anställd samt ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) genom AFA Försäkring.

Vilken typ av arbetsmiljöutbildningar gäller det?

 • Arbetsmiljöutbildning, både grund- och vidareutbildning, för chefer
 • Vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud
 • Utbildningarna ska vara genomförda under perioden 2016-01-01 – 2018-12-31
 • Längden på utbildningen får vara högst tre kursdagar och man kan även beviljas ersättning för distansutbildningar via webben.

Vilken typ av ersättning kan man få?

Ersättningen omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer.

Observera att man kan få beslut om ersättning redan innan en utbildning genomförts, dock betalas ersättningen ut först efter avslutad utbildning.

Hur går man till väga?

 • För att ansöka om ersättning behöver du skicka in en villkorsbilaga till AFA. Denna bilaga behöver även skrivas under av Wise Consulting och därför skickar du bilagan till din kundansvarige. Vi mejlar den påskrivna villkorsbilagan tillbaka till dig och du sänder den vidare till AFA Försäkring. Länk till villkorsbilagan: https://www.afaforsakring.se/globalassets/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/villkor-och-faktablad/villkorsbilaga-avtal.pdf
 • Skicka in ansökan om ersättning till AFA Försäkring. Länk till ansökan: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/las-mer-och-ansok/ansokningsformular/
 • Ansökan handläggs och ett beslutsbrev skickas ut.
 • AFA Försäkring skickar ut en utvärderingsenkät per e-post till alla anställda som ersättning har beviljats för. Enkäten skickas som en länk till ett formulär som den anställde fyller i digitalt. Ersättning kan utbetalas då de flesta av utbildningsdeltagarna fyllt i enkäten.
 • AFA skickar ett bifallsbrev med en länk till ett ersättningsunderlag. Du fyller i detta samt bifogar kopia på faktura från Wise Consulting samt kopia på kvitton på utlägg för resor, kost och logi. Därefter betalas ersättningen ut.

Källa: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/sa-gar-det-till/

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort

 • Vad har hänt efter ledarprogrammen?

  "På Tobii har vi nu lyckats kommunicera att vi värderar ledarskap högt, du ska vara stolt om du arbetar som ledare hos oss och ta ditt uppdrag på största allvar!"

  Läs mer om samarbetet

  Cecilia Eriksson

  HR-Direktör på Tobii

 • Vad har utvecklingsinsatserna lett till?

  ”Våra ledare har fått en ökad medvetenhet om sitt egna ledarskap och en djupare självinsikt”

  Läs mer om samarbetet

  Anders Asp

  HR-Chef på TL Bygg

 • Vad har ledarutvecklingsinsatsen lett till så här långt?

  ”Ledarprogrammet har förutom att ge cheferna mer kunskap också bidragit till att stärka sammanhållningen bland cheferna i bolaget!”

  Läs mer om samarbetet
  Lotta Hammarström på Omegapoint
 • Stina Åkerlind

  HR-konsult

  Varför valde Stina Åkerlind Wise Consulting?

  "Människorna och den positiva andan på Wise Consulting gjorde valet självklart!"

  Jag vill veta mer
 • Kia Lingegård

  Karriärcoach

  Varför har Kia valt Wise Consulting?

  "Här får jag arbeta med min passion, att hjälpa människor till nya utmaningar och insikter!"

  Jag vill veta mer
 • Sofia Cohn

  Konsultchef

  Varför valde Sofia konsultrollen?

  "Konsultrollen är en unik möjlighet att utvecklas inom HR och testa nya branscher."

  Jag vill veta mer