Bli kontaktad

Få ersättning från AFA!

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Visste du att Wise Consulting är godkänd utbildningssamordnare inom arbetsmiljö? Det här innebär att privata arbetsgivare kan få ekonomiskt ersättning från AFA Försäkring då man anlitar Wise Consulting för arbetsmiljöutbildningar.

Vem kan söka ersättning?

För att vara berättigad att söka ersättning ska du vara arbetsgivare inom den privata sektorn, du ska ha minst en anställd samt ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) genom AFA Försäkring.

Vilken typ av arbetsmiljöutbildningar gäller det?

 • Arbetsmiljöutbildning, både grund- och vidareutbildning, för chefer
 • Vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud
 • Utbildningarna ska vara genomförda under perioden 2016-01-01 – 2018-12-31
 • Längden på utbildningen får vara högst tre kursdagar och man kan även beviljas ersättning för distansutbildningar via webben.

Vilken typ av ersättning kan man få?

Ersättningen omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer.

Observera att man kan få beslut om ersättning redan innan en utbildning genomförts, dock betalas ersättningen ut först efter avslutad utbildning.

Hur går man till väga?

 • För att ansöka om ersättning behöver du skicka in en villkorsbilaga till AFA. Denna bilaga behöver även skrivas under av Wise Consulting och därför skickar du bilagan till din kundansvarige. Vi mejlar den påskrivna villkorsbilagan tillbaka till dig och du sänder den vidare till AFA Försäkring. Länk till villkorsbilagan: https://www.afaforsakring.se/globalassets/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/villkor-och-faktablad/villkorsbilaga-avtal.pdf
 • Skicka in ansökan om ersättning till AFA Försäkring. Länk till ansökan: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/las-mer-och-ansok/ansokningsformular/
 • Ansökan handläggs och ett beslutsbrev skickas ut.
 • AFA Försäkring skickar ut en utvärderingsenkät per e-post till alla anställda som ersättning har beviljats för. Enkäten skickas som en länk till ett formulär som den anställde fyller i digitalt. Ersättning kan utbetalas då de flesta av utbildningsdeltagarna fyllt i enkäten.
 • AFA skickar ett bifallsbrev med en länk till ett ersättningsunderlag. Du fyller i detta samt bifogar kopia på faktura från Wise Consulting samt kopia på kvitton på utlägg för resor, kost och logi. Därefter betalas ersättningen ut.

Källa: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/sa-gar-det-till/

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort

 • Vad har ledarutvecklingen lett till?

  ”Nu har vi en helt annan kunskap om våra ledarkompetenser och kan nu fortsätta att utveckla ledarskapet inom Olympus!”

  Läs mer om samarbetet
  Yonna Jonsson på Olympus
 • Vad har ledarutvecklingsinsatsen lett till så här långt?

  ”Ledarprogrammet har förutom att ge cheferna mer kunskap också bidragit till att stärka sammanhållningen bland cheferna i bolaget!”

  Läs mer om samarbetet
  Lotta Hammarström på Omegapoint
 • Vad ledde värderingsarbetet till?

  ”Målsättningen är förstås att våra samarbetspartners och deras kunder ska märka den förändringsresa vi gjort. Får vi till det är vi nämligen helt säkra på att företagets resultat kommer öka på samma sätt!”

  Läs mer om samarbetet
  Lars von Sivers Lindmark & Helena Eriksson Grönbek från Genworth respektive Wise Consulting
 • Kia Lingegård

  "Om jag skulle följa min passion för människor och deras utveckling så var det till Wise Consulting jag skulle söka mig".

  Jag vill veta mer
 • Varför valde Sofia konsultrollen?

  Sofia såg konsultrollen som en unik möjlighet att kunna utvecklas både på bredden och djupet inom HR och att snabbt få möjlighet att testa nya branscher och sammanhang.

  Jag vill veta mer
 • Cecilia Ahrman Rasmussen

  Affärsutvecklare digital HR

  Varför har Cissi valt Wise Consulting?

  Jag hade jobbat inom HR på olika nivåer i drygt 10 år när jag insåg att konsultyrket faktiskt är ett yrke som passar mig perfekt. Att få gå in i olika företag och organisationer, snabbt känna att jag bidrar och...

  Jag vill veta mer