Bli kontaktad

Emotionell intelligens!

Framgång genom emotionell intelligens!

Emotionell intelligens (EQ) utgör nyckelfaktor för både privat och yrkesmässig framgång. Våra emotionella förmågor är utvecklingsbara och vi kan genom ökad medvetenhet, coachning och träning förbättra dessa.

Investera i din emotionella intelligens!

Forskning visar att det i mycket hög grad är vår EQ som avgör huruvida vi blir framgångsrika i det vi vill uppnå, oavsett om det handlar om att utvecklas som ledare, medarbetare eller människa. Hur vi relaterar till oss själva och andra, balanserar känsla och förnuft, hanterar stress och fattar beslut är det som avgör hur väl vi lyckas med det vi föresätter oss.

EQ-coachning!

Så här går det till:

  • Inledande avstämning per telefon med information om EQ-verktyget
  • EQ-test där vi mäter dina 15 förmågor (EQi 2.0)
  • Genomgång av din EQ-profil
  • Personlig målbild och handlingsplan
  • Uppföljning för att säkerställa att du är på rätt spår

Vårt standardprogram innehåller 3 möten och 1 telefonavstämning. Varje möte är 1,5 timme och genomförs tillsammans med en av våra seniora coacher i våra lokaler. Vi kan också skräddarsy ett program efter dina behov.

EQi 2.0 mäter 15 förmågor inom emotionell intelligens som är avgörande för framgång. Du får insikt om dina emotionella och sociala förmågor och hur du kan utveckla dessa för att möta dagens utmanade och föränderliga arbetsliv.

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Vill du veta mer om emotionell intelligens?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!