Bli kontaktad

Diskrimineringslagstiftning

Utökade regler - diskrimineringslagstiftningen

Den 1 januari 2017 fick vi en ny lagstiftning inom diskrimineringslagen. Den nya lagstiftningen är en utökning av tidigare regler som ställer högre krav på arbetsgivarens ansvar med årlig dokumentation och uppföljning. Vi hjälper dig att få allt på plats.

Ny diskrimineringslagstiftning

Den 1:a januari 2017 fick vi en uppdaterad lagstiftning gällande diskriminering. Den nya lagen är mer omfattade än den föregående då den kräver:

  • En aktiv åtgärdsplan
  • Innefattar alla sju diskrimineringsgrunder
  • Krav på årlig dokumentation
  • Krav på att facken ges möjlighet till samverkan

Med vårt upplägg får du enkelt en överblick över vad just din organisation behöver göra för att leva upp till kraven.

Vårt upplägg!

Vi hjälper er med:

  • Genomgång och analys av nuläge
  • Översyn av befintliga processer och policys utifrån de 7 diskrimineringsgrunderna inom: Arbetsförhållanden – arbetsmiljö, rekrytering och befordran, utbildning och annan kompetensutveckling, lön och andra anställningsvillkor, möjlighet att förena arbete med föräldraskap
  • Intervjuer med 5-6 nyckelpersoner
  • Skriftlig och muntlig rapportering av analysresultat
  • Handlingsplan med förslag på lämpliga åtgärder och dess inbördes prioritering

Uppdraget anpassas efter er verksamhet och utmaningar i nuläget.

Vill du ha hjälp arbetet? Hör av dig till oss.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Fyll i dina uppgifter nedan: