Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

27 / 08 / 19

Visst har du koll på ”fem-ettan”?

Efter att ha läst och testat det som står i Martin Forsters bok ”Fem gånger mer kärlek” (legitimerad psykolog och doktor i psykologi), en bok som riktar sig till föräldrar med barn mellan 2-12 år, slog det mig att förhållningssättet som Martin förespråkar fungerar oavsett om man fokuserar på barn eller vuxna. 

Vad är ”fem-ettan”?

Konceptet ”fem-ettan” innebär att det behövs fem gånger mer positiv uppmärksamhet än negativ för att skapa balans i relationen. Att fokusera på det som fungerar och att berömma fem gånger mer än att kritisera, är alltså tekniker som underlättar vardagen hos barnfamiljer och bygger hälsosamma relationer.

Fokusera på framgångsfaktorerna

Som medarbetare eller ledare ställer vi oss ofta frågan hur det kommer sig att vissa företag och organisationer lyckas skapa miljöer där människor blir sedda, delaktiga och får ta ansvar? Miljöer som i sin tur leder till motivation, meningsfullhet och kraft i verksamheten. Enligt förbundskaptenen och fotbollscoachen Pia Sundhage är en av anledningarna att man har ett lösningsfokuserat synsätt i organisationen och att man lägger fokus på det som fungerar snarare än på det som inte fungerar. Hennes paroll har blivit att få fotbollsspelare att växa genom att fokusera på framgångsfaktorerna. Pia menar att det först blir en bra balans mellan positiv och negativ feedback när förhållandet är 7/1, d.v.s. att vi till och med ska ge sju gånger så mycket positiv feedback som negativ. Det är en svår balansgång att ge feedback på rätt sätt, men forskningen visar att det överlägset mest effektiva är att fokusera på de beteenden du vill se mer av – och ignorera de negativa så gott det går och välja omsorgsfullt vilka konflikter du behöver ta.

Ignorera negativt beteende och arbeta med tillit

Ledarskapsexperten och psykologen Anne Grefberg menar att om man får veta vad andra gillar med en själv, skapar det en känsla av samhörighet och tillit. Det gör att man inte bara mår bra, man vill också gärna ha mer. Om ett negativt beteende ignoreras, kommer det att tappa sin laddning och mattas av. Ibland kräver såklart verkligheten att vi ger feedback som handlar om att förändra beteenden som inte fungerar hos medarbetare, men det kan vara en möjlighet att knyta an och fördjupa en relation. Tar man med sig vänlighet och medkänsla in i konversationen blir det lättare att nå fram till mottagaren. Försök också att skapa en kultur där det finns en tillit till chefer och medarbetare samt en psykologisk trygghet där känslan är att man får säga vad man tycker, vara kreativ och sticka ut hakan utan att riskera att ”straffas”. Att även om man gör misstag så är man med i gänget, ingen skrattar åt ens idéer och att vi alla vill framåt tillsammans.

Paul Santagata, Head of Industry på Google, har lyckats få många team att blomstra och prestera på hög nivå. Han menar att det är viktigt att upprätthålla medvetenheten om att alla människor har behov av att känna respekt, kompetens, social status och självständighet. Genom att erkänna och tänka på de här behoven skapas tillit och positiva beteenden. Den psykologiska tryggheten medför också att det blir lättare att klara dagens höga krav och snabba förändringstakt.

Så, vad kan vi lära oss av följande? Jo, att vi behöver ge positiv feedback i mycket större grad än vad många av oss ger idag, till såväl vuxna som barn och i både privat- och arbetslivet.

Helena Wennergren arbetar som Gig and Partner Manager på Wise Consulting.

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort