Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

07 / 06 / 17

Var är engagemanget?

En fråga som jag ofta möts av i mina uppdrag är ”Hur kan vi få med oss alla anställda och hur får vi alla att känna engagemang?” Frågan är ofta sprungen ur att chefer inte upplever engagemang hos alla medarbetare. Ett exempel är när ledningen utarbetat en ny strategi som bara får ett ljummet mottagande i organisationen och medarbetarna inte alls visar samma bubblande engagemang som ledningen själva känner. Medarbetarna förväntas uppvisa omedelbart engagemang trots att de inte varit involverade, att de kanske inte förstår eller ser hur det påverkar dem själva eller sin närmaste omgivning.

Vad som kommuniceras och hur
Det behöver förstås inte handla om förändring för att bristande engagemang ska visa sig. Efter att ha deltagit vid en rad olika möten i en rad olika organisationer kan jag konstatera att engagemanget vid dessa möten inte alltid är på topp, bland annat på grund av vad som kommuniceras och hur detta görs. Ofta står resultatrapporter och annat mindre upplyftande i centrum. Även om de flesta tycker att det är positivt när det går bra bidrar inte finansiella rapporter till något bestående engagemang, särskilt om varje individ inte kan se hur de själva har bidragit. Tona därför ned resultatrapporterna och annat som inte inspirerar och fokusera istället på det som skapar engagemang. För att lyckas med det behöver vi förstå vad som skapar engagemang i organisationen. En god start är att fundera över vad som kan väcka engagemang i just er organisation, på vilket sätt ett högt engagemang yttrar sig och vad det i sig ska resultera i.

Ett syfte skapar engagemang
Rätt lön är viktigt, men inte avgörande för långsiktigt engagemang. Tvärtom har forskning visat att andra faktorer har långt större betydelse för engagemang. En av dessa är syfte. Utgå därför från organisationens syfte, dvs. samlas kring varför er organisation finns till och hur ni tillsammans gör skillnad. Det kan handla om de produkter som utvecklas, de tjänster som levereras eller vilken kund- eller samhällsnytta som skapas varje dag. Många väljer dessutom sitt arbete med utgångspunkt från hur organisationens syfte och värderingar passar med de egna värderingarna. Därför är det viktigt att låta organisationens syfte vara en del av vardagen – och inte bara en sälj-pitch vid rekrytering.

Bra ledarskap är avgörande
Ledarskapet har förstås en avgörande betydelse för det samlade engagemanget, dvs. hur organisationens ledare kan skapa en miljö och kultur som uppmuntrar och skapar förutsättningar för engagemang. Hur kan era ledare skapa större delaktighet, ökat ägarskap eller rätt utveckling för sina medarbetare? Om medarbetare involveras tidigt får ni inte bara ökat engagemang utan också en starkare gemenskap, nöjdare kunder och bättre lösningar.

Fokusera på individens drivkrafter
Fokusera också på ”hantverket”, dvs. kunnandet och den professionalism som finns inom olika yrkesgrupper och som så ofta är en stor del av varje individs drivkraft. Utgå från att alla vill och kan göra ett bra jobb och visa samtidigt på hur det bidrar till organisationens syfte och mål. Uppmärksamma goda insatser och beteenden, det uppmuntrar individen och bidrar till att utveckla företagskulturen i rätt riktning.

Det finns än ingen ”quick-fix” för att öka engagemanget i en organisation, men en bra början är som sagt att tona ned resultatrapporterna och fokusera på det där som engagerar i er organisation. För mig och mina kollegor på Wise Consulting handlar det om hur vi bidrar till att människor och organisationer utvecklas. Det engagerar oss – varje dag.

Lage Backlund, HR-konsult, Wise Consulting.

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort