Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

18 / 05 / 15

Vad handlar arbetsmiljöarbetet för dig som chef om? Mitt bästa chefstips; börja dagen med ett ”God morgon”

Utbrändhet, psykisk ohälsa, kränkande särbehandling, dålig stämning det finns så många utmaningar i arbetslivet. Hur kan du som chef förebygga, fånga upp eller hjälpa? Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) arbetar vi på ett strukturerat sätt för en bättre arbetsmiljö och för att förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.  De centrala aktiviteterna i SAM innebär att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda åtgärder får effekt. 

I många organisationer görs det t.ex. genom åtgärder som medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar, arbetsplatsträffar, hälsoinsatser, skyddsronder, riskanalyser, uppföljning av sjukfrånvaro osv.

Som en sann HR entusiast är jag den första att tala om hur viktiga dessa aktiviteter är.  MEN under mina år inom HR har jag träffat många chefer, många arbetsgrupper och framförallt många medarbetare och konstaterat att ibland är de enklaste verktygen de bästa. Och kanske också de som får störst effekt. Mitt bästa tips till dig som chef i arbetet med arbetsmiljö och ohälsa är att säga God morgon till alla dina medarbetare varje dag. Genom att du säger god morgon till dina medarbetare, så skapar du ett tillfälle för att se om personer ser ut att mår bra. Vill du gå ett steg längre, så fråga hur medarbetaren mår men säkerställ då också att du lyssnar på svaret.

Detta enkla ”god morgon” gör att varje medarbetare blir sedd, öppnar upp för samtal och skapar arbetsglädje. Jag tror att ett stödjande och närvarande ledarskap som öppnar upp för dialog är det bästa verktyget för att uppmärksamma tidiga signaler på stress eller annan ohälsa hos dina medarbetare. Detta gäller oavsett om ohälsan är skapad pga arbetet eller inte. Är du ledare på distans? Idag finns teknik som gör att vi kan vara närvarande och stödjande även på avstånd, det gäller bara att vara lite kreativ.

Lyckat till!
Åsa Wahlgren, HR-konsult Wise Consulting

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort