Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

09 / 01 / 18

Skapa en kraftfull innovationskultur som frigör medarbetarnas fulla potential!

I många år ansågs det fysiskt omöjligt för en människa att springa en mile (1,609 km) under fyra minuter. Ett antal atleter försökte, men ingen lyckades. Så plötsligt en dag, den 6 maj 1954, spräckte Roger Bannister drömgränsen när han sprang på 3:59:40 på Empire Stadium framför 35 000 åskådare. Vad som kanske är ännu mer intressant är att Rogers största konkurrent, australiensaren John Landy, sprang under samma drömgräns bara två månader senare. För att inte tala om det faktum att 16 (!) andra löpare sprang under samma gräns bara de kommande tre åren. Hade människan plötsligt tagit ett stort evolutionärt kliv och fått uppgraderade superkroppar? Nej, troligtvis inte.

Forskaren och författaren Timothy Gallwey har undersökt hur människor utvecklar ”perfektion” (excellence) i både idrottsliga och arbetsrelaterade situationer. Han formulerar insikterna från sin forskning som ”Our performance (P) equals our potential (p) minus our interference (i)”. Han menar att många av de störningar som hindrar människor från att utvecklas till sin fulla potential har med egna mentala begräsningar att göra, d.v.s. vi skapar våra egna ramar/sanningar av vad som är möjligt eller omöjligt. Vet du exempelvis att det är möjligt att springa en mile under fyra minuter så blir det betydligt lättare att göra det, även om de fysiska förutsättningarna är oförändrade.

Vad har ni för ”four-minute-miles” i er organisation? Vad har ni för kollektiva antaganden/ramar som begränsar er fulla potential? Vilka störningsmoment späder ut er prestation?  I en tid som av de flesta företag kräver ständig utveckling, förbättring, nytänkande och brytning av ny mark för att överhuvudtaget överleva, blir förmågan att möjliggöra människors potential viktigare än någonsin. Vi kan se det som en oanvänd extra laddning av energi som ligger passivt paketerad i varje medarbetare. Det fina är att när vi frigör den skapar vi både välmående och produktiva medarbetare. Givetvis skiljer sig de exakta recepteten för att skapa de mest gynnsamma arbetsförhållandena, men jag skulle vilja ge några generella råd till dig som vill skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet och innovation.

1. Sätt ribban med en sjuhelsikes vision

Hur ska ni förändra världen? Vilka avtryck vill ni göra för kommande generationer? Varför finns ni till? Genom att besvara och kommunicera dessa och liknande frågeställningar sätter ni ribban för verksamheten. Tänk högt, tänk stort. Se visionen som taket för er verksamhet, som allt tänkande, skapande och byggande sker inunder. Vill ni öppna upp för innovationer som ännu inte har skådat dagens ljus så måste taket vara högt. Inspireras exempelvis av Elon Musk, vars vision med SpaceX är att kolonisera mars så att mänskligheten har en backuplösning om vi inte längre kan bo på jorden.

2. Ge medarbetarna frihet att agera

Lika viktigt som det är att kommunicera en tydlig vision och mål är att inte detaljstyra vägen till målet. Gå inte i fällan där ni skapar processbeskrivningar, rutiner och handlingsplaner till förbannelse. Det är ett säkert kort för att skapa byråkrati och ”interference” som motverkar initiativförmåga och nytänkande. Att ge medarbetarna ansvar, frihet och förtroende däremot skapar en fantastisk grogrund för kreativitet. Uppmaningen ”ta alla beslut med företagets bästa i åtanke” räcker faktiskt ofta ganska långt. Cheif Talent Officer på Netflix, Patty McCord berättade i en intervju att företaget inte har någon formell semesterpolicy. När hon ifrågasattes svarade hon:” There is also no clothing policy at Netflix, but no one has come to work naked lately”.

3. Involvera medarbetarna i beslut

”Tell me and I’ll forget; show me and I may remember; involve me and I’ll understand” säger ett gammalt kinesiskt ordspråk. Om ni gör medarbetarna delaktiga i beslut får ni både ett bredare beslutsunderlag och medarbetare som känner större ägarskap för företaget. Ju djupare kunskap och förståelse medarbetarna har för företaget och för affärerna, desto bättre kan de tillvarata företagets intressen i olika situationer. Och desto mer kan de använda hela sin potentialpalett på arbetet.

4. Ställ höga (men inte helt orimliga) krav

Utmana dina medarbetare! Ge uppgifter som kräver att de står på tårna för att klara av dom. Låt dom utvecklas, prova sina vingar och både lyckas och misslyckas. Att spänna bågen och förvänta sig mycket av medarbetarna stärker både individerna och organisationen. Pusha ödmjukt bort deras inre ”interference” och låt dom inspireras av Pippi Långstrump som säger ”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert”.

5. Led med kärlek och omtanke

Vad har kärlek med jobbet att göra? Forskning visar att ju tryggare vi känner oss på arbetet, desto mer produktiva och kreativa är vi. När vi ställer höga krav och förväntar oss fantastiska prestationer, behöver vi kombinera det med en stor portion omtanke, stöd och genuint intresse för människan bakom medarbetaren. Rädsla för sanktioner vid misslyckande bygger effektivt ett rejält lager inre ”interference” och skapar medarbetare som ”spelar säkert”. Uppmärksamma det som medarbetarna gör bra, lyft upp prestationer, uppmuntra medarbetarna att hjälpa varandra och peppa och stötta varandra i motgångar.

6. Utsätt er för nya intryck

En av kreativitetens värsta motståndare är vår hjärnas autopilot som kör igång så snart tillfälle ges. Den som älskar rutiner och förutsägbarhet, som går ut på att förbruka minsta möjliga energi, genom att göra som vi alltid har gjort. Om vi däremot utsätter oss för nya intryck och upplevelser, skapas nya kopplingar i hjärnan, som hjälper oss att tänka i annorlunda mönster än tidigare. Uppmana dina medarbetare lyssna på spännande föreläsare, inspirerande poddar, läsa banbrytande artiklar, utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra och att studera best practice i helt andra yrken och branscher än deras/eran.

7. Skärskåda era strukturer

När ni har tänkt och gjort allt ovan, glöm då för allt i världen inte att kritiskt granska era interna strukturer och processer. Bidrar kontorets utformning till kulturen ni vill skapa? Hur hittar ni rätt medarbetare och hur introducerar ni dom när de börjar? Belönar ni era medarbetare på ett sätt som främjar samarbete och kreativitet? Möjliggör era system och andra arbetsverktyg er att arbeta på de sätt ni vill? Agerar ledningen på ett sätt som stöttar en innovativ kultur? Managementkonsulterna och författarna Scott Keller och Colin Price har i sin forskning sett stora negativa konsekvenser för företag som inte agerar i enlighet med sin kultur på alla plan: “The structure, systems and processes that underpin the activities of day-to-day working life have a profound influence on employees’ mindsets and behaviors. Unless individuals feel they have support from their organization in transforming their mindset and behavior, the result will be a massive cognitiv dissonance: the feeling that “I’m being asked to do one thing but rewarded for another””.

Avslutningsvis vill jag bjuda på några kloka ord från Micael Dahlén, professor i ekonomi: ”Allting som inte finns är per definition inte en del av verkligheten, d.v.s. realiteten. Med andra ord, allt som inte finns är orealistiskt. Allt är orealistiskt innan det blir gjort. Allt vi har sett göras och som funkar nu, har övervunnits misstron att det är orealistiskt. Bara för att för att någonting inte har gjorts förr, så är det inte ett tecken på att det inte kommer att gå att göra. Tvärtom, det är bara ett tecken på att det aldrig har gjorts förr och att du har möjlighet att göra det först. Grattis!”

Elin Hartelius, HR-Konsult, Wise Consulting.

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort