Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

09 / 04 / 19

Purpose economy – meningen med (arbets)livet

Vi har sedan några år tillbaka matats med undersökningar och studier om vad den yngre generationen söker efter hos en arbetsgivare. De vill inte bara ha ett jobb att gå till för att tjäna pengar utan de vill arbeta med något som känns meningsfullt i ett större perspektiv. De vill jobba med något som bidrar till att världen blir en bättre plats.

4 av 10 svenskar känner ingen större mening med sitt arbete

Resultatet från Sveriges största och årligt återkommande medarbetar- och arbetsmiljöundersökning, Jobbhälsoindex, visar att 10 procent av alla anställda i Sverige inte upplever sitt jobb som meningsfullt, 30 procent känner varken eller. Det är alltså fyra av tio svenskar som inte känner någon vidare mening med sitt arbete. Yngre anser i betydligt större utsträckning, än sina äldre kollegor, att arbetet inte är meningsfullt.

Samtidigt läser vi dagligen om klimatpåverkan och oroande rapporter om vår miljö. Vi blir allt mer medvetna som konsumenter i frågor som att göra klimatsmarta val: tåg istället för flyg och bil, köpa mer second hand, äta mindre kött och så vidare. Vi ser yngre generationer som växer upp i en ny tid och i spåren av Greta Thunbergs inspirerande handlingar kommer förmodligen generationer efter X och Y ha ännu högre krav på yrkesval och arbetsgivare.

Påverkar jordens tillstånd våra yrkesval?

Detta får mig att fundera över om det är så att tillståndet i världen alltmer påverkar våra val i arbetslivet? Är vi på väg in i ett paradigmskifte där ett meningsfullt arbete kopplat till detta får en allt större betydelse än tidigare?

Aaron Hurst skriver i sin bok The Purpose Economy (2014) att han förutspår en fjärde era inom näringslivet och att i den kommer purpose (syfte eller mening) att vara den organisatoriska principen. Precis såsom teknologi är i den era vi nu befinner oss i. Hurst menar att denna förändring sker snabbare än vad han först trott och hänvisar till statistik från PwC som visar att majoriteten av CEO’s delar visionen om att syfte eller mening är den nya drivande kraften i näringslivet, och att förståelse för vikten av syfte eller mening för anställda, klienter och kunder kommer vara avgörande.

Allt eftersom millennials tar sig an ledande befattningar och utgör majoriteten av arbetskraften, ser vi samma trend inom konsumentmarknaden ske även på arbetsmarknaden. Millennials byter konventionella karriärvägar mot att t.ex. lansera sociala start-ups. Ett lysande exempel är appen Karma, vars syfte är att minska matsvinnet i samhället. På deras hemsida ser vi vilka personer de önskar att attrahera:

We want to hire someone with fire and initiative. It’s not essential that you are an expert, as long as you are the right fit for our team. Learning is easy for someone with motivation and curiosity. You are humble and empathetic. […] We are working hard to build a product that the whole world desperately needs, and it’s incredibly rewarding.”

Why” & ”bigger purpose” blir avgörande

Viljan från den kommande generationen om att ha ett meningsfullt arbete kommer att ställa krav på arbetsgivare. Det räcker inte att enbart ha en CSR-strategi på pappret, och ambitioner om att bli klimatpositiva är inte längre “nice to have” utan kommer vara ett krav som ställs av morgondagens medarbetare. Som arbetsgivare kommer vi därför i allt högre grad behöva ställa oss frågan: vad är vårt “Why” och “Bigger purpose” och hur kan vi bidra till att göra världen till en bättre plats? Och framförallt, hur tydligt är detta, både internt och för kandidater som söker sig till företaget?

Karin Pihl arbetar som HR-konsult på Wise Consulting.

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort