Bli kontaktad

Danmark

Om att skapa värde i en HR-transformerad organisation

De senaste tio, femton åren har de flesta större svenska organisationer genomfört en så kallad HR-transformation. Konceptet HR-transformation skapades av forskaren Dave Ulrich och innebär förenklat att HR-administrativa arbetsuppgifter outsourcas eller i större utsträckning läggs ut på linjechefer, medan det interna HR-arbetet differentieras, specialiseras och ges en mer strategisk inriktning. … Läs mer