Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

14 / 04 / 15

Mental Ergonomi – ”Styrketräning för Hjärnan!”

För några veckor sedan besökte en personlig tränare kontoret. Förutom handfasta tips för träning och hälsa så lämnade han oss med en inblick i den trendutveckling inom träning som pågått de senaste åren. Nämligen att den tidigare ambitionen att springa 5-kilometerslopp och gå på Friskispass på tisdagarna är förlegad och man nu istället tränar för betydligt mer krävande mål. Marathon och Iron Man är inte längre reserverade för eliten och träning inför dessa lopp ska ofta hinnas med i vardagen. Rent biologiskt har vår anatomi och fysiologi naturligtvis inte ändrats under denna tid, förändringen ligger i vår strävan efter att utmana och utmanas, att kontinuerligt utvecklas och testa våra gränser. Både våra egna och andras.

Hjärna, Stress och Prestation

Biologiskt sett så gäller liknande för hjärnan som för vår fysik. Historiskt så har den mänskliga haft en kontinuerlig utveckling utan tydliga språng, så vad har hänt under de senaste 100 åren? Absolut ingenting, vad gäller själva hjärnvolymen. Förändringen kommer till stor del från yttre omständigheter såsom digital transformation, innovation och strävan efter effektivisering som hjälper oss att öka vår kapacitet och anpassningsförmåga.

Fördelarna är många, likaså fallgroparna. Vinsten ligger i att lära sig att använda vår mentala kapacitet till fullo samtidigt som vi hanterar de ökade kraven som ställs på oss, utan att tappa fokus eller bygga upp en ohållbar stressnivå. Det handlar om att kunna gå från att springa 5 km till 42 195 m utan att skada sig. Eller kanske snarare om att förbättra och njuta av de 5 km som blir av?

Den gemensamma nämnaren, som ni säkert redan gissat, är att träna upp sin förmåga successivt, vare sig det gäller att springa ett maraton eller utveckla rätt förutsättningar för att minimera stressen och låta vår hjärna att arbeta som bäst.

Neuroledarskap och Mindfulness

Konceptet mental ergonomi är grundat på resultat från neurovetenskaplig forskning och neuroledarskap samt erfarenheter från observationer i arbetslivet. Det handlar helt enkelt om att finna lösningar för hur vi kan hjälpa vår hjärna att prestera som bäst genom att anpassa arbete och miljö till våra behov och förutsättningar. En stor del av detta kommer direkt från ledarskapet. Chefer som är medvetna om hur deras medarbetare tänker, utvecklas och presterar samt tar sig tid att uppmärksamma detta kan lätt utröna vilka ergonomiska verktyg som behövs.

Handfasta exempel på sådana verktyg kan vara:

  • att få hjälp att prioritera bland sina arbetsuppgifter
  • att kunna fokusera på en sak i taget för att undvika multitasking (omfamna resultat från ett otal vetenskapliga studier, vi är helt enkelt inte bra på att multi-taska)
  • att ta korta, regelbundna pauser samt avsätta tid för eftertanke och reflektion i vardagen

(klicka här för fler konkreta tips från min kollega Maria Lörnes blogg).

Något som har visat sig vara en effektiv del av en den mentala ergonomin på arbetsplatser är Strategisk Mindfulness som ett sätt att bidra till ökad medvetenhet. Att avsätta några minuter varje dag för denna uppmärksamhetsträning kan bidra till ett lugn i vår ofta alldeles för stressfyllda omgivning. 10 minuter på bussen eller 5 minuter mellan dina möten kan räcka långt. Det handlar om att sortera tankarna i det brus vi konstant omges av, att ta ett steg tillbaka och byta gamla tankemönster mot nya för att öka både välmående och därmed även prestation.

(Mindfulness app finns att ladda ner här).

Positiv Psykologi

Ett annat sätt att påverka sin mentala ergonomi är att försöka ändra sitt beteende och sina tankar till att vara mer positivt förankrade. Nyligen var jag på ett frukostseminarium på temat Positiv Psykologi där Katarina Blom och Sara Hammarkrantz skickligt bröt ner hur vi människor kan fungera optimalt genom att aktivt engagera oss i att ändra våra beteendemönster till det bättre, vilket i sin tur även kan påverka vårt tankemönster. Det är lätt att känna igen sig i deras redogörelse för hur hjärnan har en tendens att ta fasta på negativa upplevelser snarare än positiva, trots att vi generellt upplever mer av den senare kategorin på daglig basis. Kopplingen till mental ergonomi? Att man aktivt kan träna upp sin hjärna att uppleva tillvaron som mer positivt genom att agera därefter.

Det finns förmodligen lika många tillvägagångsätt som personligheter när det kommer till detta, men man kan exempelvis försöka agera och tänka enligt nedan:

  • Göra en lista på de saker som du åstadkommit under dagen. ”To do” i all ära, men en ”Done today” lämnar dig med en positiv känsla av allt du har fått gjort snarare än allt som lämnas till morgondagen.
  • Omfamna det faktum att välmående är elastiskt och relativt. Något som du aktivt kan påverka och förbättra med engagemang och övning genom de sätt som passar just dig.
  • Var noga med att ge andra både beröm och konstruktiv feedback samt bli bättre på att ta till dig detta.

Sätt igång och sätt av tid

Lyssna in och stäm av med dig själv vad du skulle kunna ändra för att förbättra din mentala ergonomi. Vilket externt stöd skulle du behöva från din omgivning, kollegor, chefer? Vad kan du påverka själv genom att ändra fokus och tankebanor? Att lägga om vanor och byta ut tankemönster tar tid, avsätt denna och ta hjälp från din omgivning och dina kollegor!

Vill du läsa mer?

  • Läs mer om Anneli Ekström Godmans arbete inom området Mental Ergonomi här.
  • En introduktion till Positiv Psykologi av Katarina Blom & Sara Hammarkrantz hittar du här.
  • Välskriven artikel om kopplingen mellan träning och lycka finns här.

Bloggen skriven av Veronica Gidstedt, HR-koordinator på Wise Consulting

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort