Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

30 / 06 / 15

Livets svåra fråga – meningen med livet?

Under våren har jag bland annat sett landets mest omtyckta komiker och skådespelare Johan Rheborgh i teatern ”En man som heter Ove”. Jag har också gått på föreställningen ”Meningen med livet”, vilket är en scenshow av Alex Schulman och Sigge Eklund som vanligtvis hörs varje fredag i Alex & Sigges podcast.

Även om föreställningarna ovan är olika i sitt framförande så sitter jag ändå med samma frågeställning när ridån väl går ner. Vad är meningen med livet?

Ove, den nitiske ordningsmannen, som tycker att rätt ska vara rätt och att det var bättre förr när folk hjälpte sina medmänniskor. Han är änkling, barnlös, avvecklad från arbetet och emot all utveckling. Som Ove ser världen så är han bara en av alla övergivna, överblivna gubbar i vår efterblivna samtid. Utdaterad innan han blivit utsliten.

Sigge & Alex driver med sig själva och sin samtid. De är två män i karriären som säger att de har kommit till en nivå där de inte längre är bekymrade över jobb och tak över huvudet, utan i stället börjat fundera i banor kring varför vi finns.

Det sägs att svenskarna aldrig tidigare lagt ner så mycket tid och pengar på att söka lyckan! I snart tio års tid har vi haft internet där vi navigerar oss fritt i den tekniska världen, högt som lågt. Vi lever i ett föränderligt samhälle med ett informationsflöde som går i en rusande fart och samtidigt försöker vi hitta mening mitt i. Meningen med vår tillvaro, vårt liv & existens.

Vi köper nya prylar, uppgraderar till den senaste tekniken, anammar diverse wellness-trender, spetsar Cv:t och jagar drömjobbet. Vi ska prestera på jobbet, leva hälsosamt samtidigt veta vart/vad vi vill och vad som gör oss lyckliga. Det är viktigt att ligga steget före, för att kunna jobba effektivare och prestera mera.

När ska man då lyckas stanna upp och hitta ett svar? Hur mår egentligen hjärnan när varje minut är maxad med tankar om prestation och livets svåra fråga?

Frågan; meningen med livet har funnits sedan urminnes tider och vår hjärna idag är densamma som för fyrtiotusen år sedan. Men idag är vi dessutom uppkopplade online dygnet runt och har gärna flera bollar i luften samtidigt.

Arbetslivet och arbetstider ser inte längre ut som det gjorde förr. Vi ingår i en otrolig digital värld där valmöjligheterna nästintill är oändliga men även ibland allt för många. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv suddas ut mer och mer. Då vi ständigt är uppkopplade och har jobbet direkt i fickan. Dagens arbetsliv är gränslöst, tempo fullt och nyckelord så som flexibilitet, konkurrens och förändring är något som kortfattat kan beskriva vår samtid.

Konsekvenserna av detta kan medföra en upplevelse av frihet och kontroll över sin egen livssituation, sitt arbete likväl som det övriga livet. Samtidigt finns det en trötthet, känslor av meningslöshet, upplevelser av otrygghet och övergivenhet.

De flexibla organisationerna kräver en anpassning av personalstyrkan efter kundens behov, för att på så sätt konkurrera med tiden. Arbetslivet skapar förväntningar om utveckling och möjligheter för framtiden och en ny frihet, men det bidrar även till deprimerande känslor av ovisshet, osäkerhet och frustration som i värsta fall kan leda till ett utanförskap. När flexibiliteten tar en större plats i vardagen bidrar det till att högre krav ställs på individen. Människan ska vara anpassningsbar och förändringsbenägen. Risken för en ensidig anpassning i relation till arbetsmarknaden blir större och det kan i sin tur innebära att en del av individens identitet tillintetgörs, vilket kan leda till en vilsenhet och försämrad självkänsla. Konsekvenserna av flexibilitet blir på så sätt paradoxala då en stark identitet är ett av de bästa sätten att klara en föränderlig miljö.

Med den stundande sommarsemestern i åtanke föreslår jag därför att ”koppla ner”; det vill säga att du tillåter dig själv att vara offline, kanske rent av stänger ner allt så som mobil, dator & padda. Ha långa lata dagar där du pillar dig i naveln, är här och nu, tittar upp på molnen och tar dagen som den kommer. Utan att svara lite snabbt på ett mail, ”bara” ta ett samtal, delar den fina solnedgången med alla följare på instagram eller lägger upp din sinnesstämning i en status på facebook eller i ett tweet. Koppla ner och koppla av, njut av känslan, upplevelsen där du är och med dem i din närhet. För även om tiderna förändras och vår tid ser annorlunda ut nu än vad den tidigare varit, så är vi alla bara människor, nu som då. Ta vara på dig själv!

Kajsa Sjögren, HR-konsult, Wise Consulting

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort