Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

14 / 01 / 20

Kickstarta året med en People & Business Insight

HR arbetar med organisationens främsta tillgång. Människorna. Att arbeta med medarbetarupplevelsen skapar värdefull konkurrenskraft och lönsamhet på sista raden. Samtidigt upplever många HR-chefer att det är svårt att veta hur de kan förbättra den strategiska rollen och påverka strategiska beslut, att kunna mäta och visa hur HR-funktionen bidrar till verksamhetens resultat. Då kan det vara läge att kika på en People & Business Insight.

Syftet med att göra en People & Business Insight (även kallat HR-audit/HR-kartläggning) är att öka lönsamheten genom att analysera och förbättra medarbetarupplevelse samt arbetssätt i alla HR-relaterade frågor. Det lägger grunden för en affärsdriven HR-strategi och låter människorna i din organisation bli sina bästa jag.

Enligt en undersökning 2017 från Göteborgs Universitet framgår det att just det strategiska arbetet är en stor utmaning för många HR-chefer, samtidigt som många tycks övertygade om att de kommer jobba mer strategiskt i framtiden. Dessutom bör HR-chefer ta ansvar för att klargöra vad det strategiska HR-arbetet innebär – hur det förhåller sig till operativt och administrativt HR-arbete och hur den fortsatta digitaliseringen påverkar det strategiska HR-arbetet.

För att kunna anta dessa utmaningar är det en tredjedel av respondenterna som anser att de behöver kompetensutveckling inom strategisk HR. Fördelen med en People & Business Insight är att genomlysningen skapar en övergripande bild över HR-områdets samtliga delar, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. Arbetet belyser förbättringspotential och tydliggör behov eller brister.

Frågor som är viktiga att besvara:
 • Hur jobbar ni med ledarskap och medarbetarskap?
 • Hur ser den totala medarbetarupplevelsen ut?
 • Hur jobbar ni med kommunikation?
 • Hur jobbar ni med förändring?
 • Hur jobbar ni med trygghet i arbetsgruppen och viljan/förmågan att växa?
 • Hur stöttar era digitala verktyg er organisation?
 • Hur följer ni upp prestation?
 • Hur skapar ni kreativitet och engagemang?
 • Hur jobbar ni med lärande som en naturlig del i kompetensutveckling?
 • Hur jobbar ni med attraktion?
 • Vad är det som gör att era anställda stannar hos er?
 • Hur ser ni på ert arbetsgivaransvar?

Oavsett vart just ert fokus ligger, kommer genomlysningen att hitta era utmaningar och de förbättringar som kan göras, och som ger resultat på sista raden. Din viktigaste tillgång som organisation och företag är människorna. Det är dina medarbetare och chefer som skapar er konkurrenskraft och framtid. Se till att ha en strategiskt plan som skapar förutsättningar för en blomstrande organisation!

Vill du ta nästa steg i ditt HR-arbete, och ta reda på vad som egentligen skapar värde? Vill du få svar på frågorna ovan? Hör av dig vettja så pratar vi vidare.

Maria Lörne, Head of Marketing and Communication på Wise Consulting.

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort