Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

25 / 10 / 16

Kan du som chef tjäna på att vara snäll?

Mitt spontana svar är: JA! Jag tycker att chefen ska vara omtänksam men samtidigt tydlig – och ibland uppfattar vi det kanske inte som snällt när någon går rakt på sak och är tydlig. Så goda intentioner kanske snarare uppfattas som hårda regler och att peka med hela handen. 

För att gå rakt på sak (snäll men tydlig) så handlar detta inlägg om när du som chef behöver vara tydlig  – lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten styr anställningsförhållandet oavsett om den är tydligt utskriven eller ej i anställningsavtalet. Detta innebär att förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare baseras på ömsesidig lojalitet och förtroende. Tyvärr har jag märkt att detta begrepp inte tillhör allmänbildningen och för att vara tydlig, rekommenderar jag att du som är chef förklarar vad begreppet innebär för ditt team.

Det är lätt som arbetstagare att tycka att arbetsgivaren enbart har skyldigheter och visst stämmer det att arbetsgivaren har en hel del skyldigheter, men det har även arbetstagaren.

Så, vad betyder lojalitetsplikten i vardagen?

Arbetsgivaren har en skyldighet att: betala lön, erbjuda förmåner, tillhandahålla en god arbetsmiljö, samarbeta, samt erbjuda utvecklingsmöjligheter. I sin tur fordrar detta att arbetstagaren svarar för en fullgod arbetsprestation, följer arbetsgivarens policys, regler och riktlinjer, samarbetar och utvecklar sin kompetens. Rent konkret innebär det att arbetstagaren ska följa lagar och regler, inte bedriva konkurrerande verksamhet, inte överskrida sin kritikrätt (kopplat till yttrandefriheten så finns det (väldigt kort beskrivet) en rätt att kritisera arbetsgivaren offentligt om arbetstagaren först har påtalat detta för arbetsgivaren och berörd fackförening – omfattningen av denna rätt kan variera). Arbetstagaren ska visa integritet (exempelvis genom att inte ta emot mutor), uppfylla vissa krav på vandel (en del arbeten kräver utdrag ur belastningsregistret) samt ha tystnadsplikt. Det är även viktigt att visa omsorg och aktsamhet.

Hur kan en arbetstagare bryta mot lojalitetsplikten och då även anställningsavtalet?

Kriminella handlingar på arbetet såsom stöld, förskingring, bedrägeri, överfall eller hot kan vara skäl för avsked. Arbetsvägran (att vägra utföra vissa arbetsuppgifter), otillåten frånvaro (krävs vanligtvis att det upprepas) eller vanskötsel (att inte följa arbetsgivarens regler, ha svårt att samarbeta eller vid olämpliga beteenden) kan vara skäl för erinran/uppsägning.

Förklara för dina medarbetare på ett enkelt sätt vad lojalitet handlar om i ett anställningsförhållande:

Sammanfattningsvis så baseras lojalitetsplikten på ett ömsesidig förtroende, du som chef ska alltid representera företaget som arbetsgivare och när tveksamheter kopplat till lojalitetsplikten uppstår ska du agera och kontakta HR så tidigt som möjligt.

Arbetsdomstolens inställning i frågan har jag plockat från Wikipedia:

…arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där hen kan komma i pliktkollision

Mikael Johansson, HR-konsult, Wise Consulting.

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort