Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

18 / 10 / 16

Jäsande surdegar – snart ett minne blott!

De finns ofta på to do-listan – de där arbetsuppgifterna eller ansvarsområdena som du drar dig för att ta tag i och som ofta skapar den största stressen och ett ständigt dåligt samvete – surdegarna. Tänk om det fanns surdegshotell även för surdegarna på jobbet- skulle det inte vara skönt att bara kunna lämna över dessa till någon annan som sedan tog hand om dem? Önsketänkande, men nu kan vi ju inte det, så istället får vi lära oss att hantera våra surdegar.

Det kan handla om det där jobbiga mejlet som du behöver skicka iväg, mötesanteckningar som du inte har hunnit att skriva rent, det svåra samtalet med en medarbetare eller kanske en olöst konflikt som behöver redas ut.

Surdegar uppkommer ofta från ett uppskjutande beteende och är arbetsuppgifter och situationer som från början ofta är små, men som snabbt växer till stora och jobbiga punkter i din to do list. Att man låter surdegarna ”jäsa” har ofta att göra med stress, osäkerhet i situationen, otydlighet i ansvar eller rädsla för konflikt. Det höga tempot i dagens arbetsliv gör det även svårt att hinna med allt som behöver göras och de nedprioriterade uppgifterna blir lätt till surdegar.

I en artikel som SVD (22 juni 2014) i samarbete med tidningen Chef släppte, skriver Maria André om just ”surdegsfenomenet”. Tidningen Chef lät 1063st chefer svara på vilken som varit deras värsta surdeg. Många chefer hade olika surdegar men några av de vanligaste ser du nedan. I artikeln fick man även konkreta råd kring hur man kan angripa surdegarna på bästa sätt:

Surdeg 1. Mejlboxen svämmar över

Lösning: Full mejlbox har ofta att göra med att du själv skriver många mejl. Här kan man testa att byta ut vissa mejl mot telefonsamtal istället. Planera även in vissa tidpunkter på dagen då du läser mejl; exempelvis på morgonen, efter lunch och innan du går hem för dagen.
Tänk på att skriva tydliga rubriker i ämnesraden så att du vet vad respektive mejl handlar om. Det gör det också lättare att söka och sortera i mejlboxen.

Surdeg 2. Det svåra samtalet med en medarbetare

Lösning: Förbered dig noga. Samtalet kan bli enklare om du tränar, repetera samtalet med en annan kollega. Lägg fram ditt budskap och be om feedback. När du känner dig trygg i det du ska säga, se till att boka in samtalet så snart så möjligt. Det blir varken bättre eller lättare av att vänta.

Surdeg 3. Mötesprotokollet som förblir oskrivet

Lösning: Bryt vanan med 1-timmes möten och kör istället max 45 minuter. Skriv sedan anteckningarna från mötet under den resterande kvarten direkt efter mötet. Det är nu som du har det färskt i minnet och kan säkerställa att rätt detaljer och information kommer med.

Kan surdegar bidra till något positivt och utvecklande
?

Om jag utgår från mig själv, är det nog just i arbetet med de stora surdegarna i olika organisationer, som jag också kan finna några av de mest värdefulla erfarenheterna och lärdomarna som jag har med mig i min jobbroll idag. Det är just i t.ex. stöttningen av chefer i svårlösta konflikter eller när man tillsammans hittat ett bra angreppssätt på ett långdraget problem som både jag själv i min HR-roll och den aktuella chefens ledarskap både utmanats, men också utvecklats som mest.

Nyckeln för att lyckas och omvandla surdegen till något positivt, har för min del ofta legat i att dela upp uppgiften i mindre delar för att komma igång. Det har också självklart handlat om att hitta modet för att börja agera och att våga testa nya sätt att lösa problemen på.

Så, om du vet med dig att du har många surdegar på jäsning på jobbet, låt de inte jäsa för länge utan försök att baka goda surdegsbröd av dem istället.

Lycka till!

Sofia Cohn, HR-konsult på Wise Consulting

PSST! Lästips från vårt affärsområde Capacitet – Delegera effektivt

 

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort