Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

27 / 10 / 15

Jag gillar små snöbollar, gör du?

Konsten att kommunicera, ha talets gåva och lyckas rikta och anpassa kommunikationen till just den person det berör kräver både förberedelse, kunskap, mod, erfarenhet, kreativitet och mycket mer.

Vi tränar hela livet och blir vi någon gång klara?

Jag tror på livslångt lärande men att också på att sätta mål och fokusera för att lyckas bli en proffsig kommunikatör. När jag är ute på uppdrag hos olika företag idag, små, medelstora, stora, globala och lokala så ser jag ofta att det är en utmaning i organisationen att lyckas med sin kommunikation. Att i tid kommunicera, våga och prioritera att ta tag i problem eller konflikter som uppstår när de fortfarande är små istället för att skjuta dem framför sig och låta de växa.

Som en snöboll
Problemen och konflikterna går att likna med snöbollar. De är alltid små när vi börjar krama dem för första gången och känns mest kyliga och kalla men är fortfarande hanterbara. Får vi sedan idén att bygga en större och större snöboll krävs mer och mer energi och tid i takt med att snöbollen ökar i omfång. När vi till sist rullat klart snöbollen och den växt och blivit stor så kan det hända att vi tappar kontrollen och vips rullar den ner för en backe och då ser vi snart att den sätter väldig fart, rullar snabbt, blir okontrollerbar, får törnar och slår hårt mot marken innan den kraschlandar och blir pannkaka när den nått backens slutsträcka.

För att undvika dessa kraschlandningar i vår kommunikation så är jag övertygad om att det är väldigt viktigt att vi människor blir ännu bättre på att prata med varandra. Att vi gör det oftare, medvetet och på ett sätt där vi i god tid tar tag i missuppfattningar och otydligheter som kan uppstå. Allt för att minska att vi tappar kontrollen och sedan får lägga onödig tid och energi på att lösa dessa meningsskiljaktigheter och istället har möjlighet att använda denna tid och energi till det som gör skillnad och som bidrar positivt till vårt företagsresultat.

Vad får vi mer för positiva effekter om vi blir ännu bättre på att kommunicera, agera i rätt tid och inte låter snöbollarna växa?

Jo, det kan bidra till att vi får en arbetsmiljö där vi vågar vara öppna med varandra och där det är tillåtet och ses som utvecklande att ge varandra konstruktiv feedback. Att våga vara öppen med sina åsikter och att idéer tas tillvara är ofta en stark parameter som bidrar till att företaget anses vara en attraktiv arbetsgivare. Ett ledarskap där kommunikation är en viktig och naturlig del i vardagen påvisar generellt att våra medarbetare trivs bättre och är en bidragsfaktor för ökad motivation.

Är du nyfiken på hur du ska göra för att utvecklas, bli bättre på att kommunicera och arbeta proaktivt för att inte snöbollarna ska växa?

Ett förslag och första steg kan vara att kontakta mig på WISE Consulting och inleda en dialog om var du står och var du vill vara i din kommunikation. Du är varmt välkommen!

Ulrika Rappu, Senior HR Konsult, WISE Consulting AB

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort