Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

05 / 04 / 16

Innovation som överlevnadsstrategi!

Att vi verkar i en föränderlig värld är nog något vi alla kan skriva under på. Men om du vill passa på att pusta ut lite, bör du nog göra det nu då allt pekar på att det aldrig kommer att gå såhär långsamt igen.

Ray Kurzweil, Director of Engineering på Google, menar att förändringstakten är exponentiell och därmed accelererar hela tiden, detta tack vare att mer utvecklade samhällen tillåter en ökad utvecklingstakt. Exempelvis hävdar han att mellan år 2000 till 2014 så skedde lika stor mänsklig progression som under hela 1900 talet och att den mängden progression (hela 1900-talets!) kommer ske igen mellan 2014 och 2021. Att förutspå vart vi är 2050 känns ungefär lika lätt som att som att förutspå morgondagens lotto-rad (men troligtvis mångt mer värdefullt).

Så vad betyder detta för HR?

För att ett företag ska överleva på sikt är dess förmåga att transformera sig självt i takt med omvärldsförändringarna avgörande. För att ens ha en rimlig chans krävs det att förändringsbenägenhet såväl som nyfikenhet och kreativitet är djupt rotade i företagskulturens DNA. Här räcker det inte nödvändigtvis för HR att hålla chefen i handen vid MBL-förhandlingar eller säkra att ”lessons learned” från årets lönerevision sprids i HR-kollektivet digitalt. Inte heller kan man betrakta förändringsarbete som en enstaka arbetsinsats som man kan sätta check i boxen på så fort den nya organisationskartan är bemannad och uppdaterad i HR-systemet. Snarare måste innovation och förändring vara ledstjärnor som förstärks av alla HR-aktiviteter och HR-aktiviteterna bör i sin tur även förstärka varandra.

Hur kan man göra detta?

Under min tid på Ericsson jobbade jag bland annat med Employer Branding och kompetensförsörjning. Vad alla inte vet är att Ericsson idag investerar 30 miljarder SEK årligen i forskning och utveckling, samt att man i särklass är det företag i Sverige som gör flest patentansökningar per år. De är med andra ord ett företag med extremt höga ambitioner gällande innovation och utveckling. Vi arbetade fram ett sätt där summer internship och exjobb integrerades med innovation och utveckling inom flera olika HR-områden såsom: employer branding, ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning, employee engagement.

Vi började uppmana cheferna till att säga ja till att ta emot studenter. Nästa steg blev att samla sin grupp för att ”brainstorma” fram arbetsuppgifter åt studenterna. Uppgifterna fick mer än gärna vara framåtblickande, såsom att testa nya koncept och idéer. Därefter gjorde gruppen en prioritering av arbetsuppgifterna och en handledare utsågs. Handledarrollen användes som ett pedagogiskt verktyg för att ge morgondagens ledare och specialister mera ”hands on” erfarenhet av att leda och coacha mindre erfarna medarbetare. Därför tog vi även fram en grundläggande handledarutbildning och detta blev en del i handledarnas utvecklingsplaner. När studenterna väl var på plats skapades nätverk och forum för de att delta i, både virtuellt och fysiskt. Hela arbetssättet blev väldigt uppskattat och nära 100 % ville både rekommendera andra att vara med såväl som själv vara med igen. Tillslut hade vi närmare 250 deltagande chefer och 400 studenter, vilka rekryterades från nästan 5500 ansökande.

När vi utvärderade kunde vi se fördelar på 4 nivåer:

Ericsson:

 • Möjlighet att testa flera hundra koncept och idéer.
 • Stärka relationerna till ledande universitet
 • Stärka Employer Brand och bygga en större talent pool för framtida rekryteringar
 • Stärka sin innovationskultur
 • Få input från utomstående personer med andra referensramar

Cheferna:

 • Stärka gruppens engagemang genom att involvera dem i brainstormingen och säkerställa att uppgifterna låg i linje med de behov och möjligheter de anställda såg
 • Utveckla och vårda framtida ledare och specialister

Handledarna:

 • Få viktig erfarenhet av att coacha andra
 • Bygga nätverk med andra framtida ledare

Studenterna:

 • Få praktiskt erfarenhet av ens teoretiska kunnande
 • Bygga ett nätverk på ett världsledande företag
 • Tjäna en slant

Hoppas att ni har fått inspiration för att ta innovationsarbetet vidare inom er organisation.

Kristoffer Jaworska Persson, HR-konsult, Wise Consulting

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort