Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

12 / 04 / 16

Hur mäter du ledarskapet?

Att engagerade medarbetare är avgörande för affären och att ett bra ledarskap är en av de viktigaste nycklarna för att nå framgång känns rätt självklart. Det är dock lätt att säga att ledarskap är viktigt, men hur mäter vi ledarskapet? På riktigt?

Tyvärr är verkligheten ofta den att chefen bara mäts på ekonomiska resultat. Kanske har de också en bonus kopplad till dessa mål och status för olika ekonomiska KPI ’er rapporteras löpande uppåt i hierarkin. Den traditionella medarbetarundersökningen har kanske ett avsnitt för att utvärdera cheferna, men trots specifika frågor om ledarskapet får man mest svar på vem som är omtyckt eller inte.

Så, hur mäter och utvärderar man då ledarskapet?

Att mäta slutresultaten är enkelt men vi behöver förstå vad det är som leder fram till resultaten och istället mäta detta. Att identifiera ledarskaps-beteenden som är avgörande för er organisations framgång lägger grunden för att mäta rätt saker. Det kan vara att ge feedback, sätta tydliga förväntningar eller att arbeta med att utveckla gruppen.

  • Hitta mätetal för dessa beteenden och utvärdera cheferna mot detta. T.ex. Hur många feedbacksamtal har du haft den här månaden? På vilket sätt jobbar du för att göra förväntningarna tydliga för dina medarbetare?
  • Mät hur medarbetarna upplever sin chef utifrån ovannämnda aspekter. Gärna oftare än 1 gång per år.
  • Mät och följ upp ett ledarskaps-index där ni väger in olika aspekter. Det kan vara baserat på medarbetarnas utvärderingar och 360’s men också på andra mätetal så som personalomsättning eller intern rörlighet. Netsurvey är hejare på detta om du vill ha hjälp
  • Mät medarbetarnas engagemang och inte personalnöjdhet. Ett högt engagemang går hand i hand med ett gott ledarskap.
  • Utbilda cheferna i ett gott ledarskap och informera medarbetarna om vad de ska kunna förvänta sig av sin chef.

Kom ihåg att den högsta chefen också måste vara en bra chef. Du gör som din chef gör.

Även om ni idag inte har ett perfekt mått på ledarskapet så tar ni ett viktigt steg i rätt riktning bara genom att mäta och följa upp. I och med det, sätter ni ledarskapet på chefernas och organisationens agenda. När chefen lägger tid på att vara ledare, levererar medarbetarna resultaten.

Erika Harrysson, HR-Konsult, Wise Consulting.

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort