Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

03 / 05 / 16

Human Capital Trends 2016 – russinen ur kakan

Nyligen publicerades Deloittes årliga rapport Human Capital Trends 2016, där 7000 globala företagsledare, både VD:ar och HR-chefer, har fått svara på frågor om sin syn på framtiden och sina viktigaste utmaningar. Här har vi sammanfattat de fyra trenderna som toppar listan över vad företagsledarna ser som sina viktigaste utmaningar, och några goda råd inom varje område.

Att forma en ny typ av organisation toppar listan, följt av att utveckla rätt ledarskap, definiera och stärka rätt kultur och öka engagemanget. De sitter ju naturligtvis tätt ihop – att klara förändringarna handlar om att utveckla ett ledarskap som driver förändringen, en gemensam kultur som får medarbetarna att göra rätt saker och en arbetsmiljö som engagerar medarbetarna så att de har kraft och lust att förändras.

  1. Att forma en ny typ av organisation

Över 80 % av alla företagsledare är mitt i eller planerar en omstrukturering av sitt företag och ännu fler – 92 % – ser det som en viktig utmaning. Den nya organisationen behöver vara snabbare och mer lättrörlig, där silostrukturer ersätts av uppgiftsfokuserade team. Då kan de medarbetare som är bäst lämpade att lösa specifika utmaningar ägna fullt fokus åt dem och sedan snabbt flytta vidare när uppgiften är löst. Om teamen dessutom själva, som experter, definierar sina mål och fattar egna beslut kan de snabbare följa efter en föränderlig omvärld.

I mer dynamiska företagsstrukturer ökar behovet av tydlighet och engagemang i takt med att traditionella styrmedel minskar i betydelse eftersom företag i högre utsträckning måste lita på att medarbetarna själva vet vad som är viktigast att göra och faktiskt gör det. Ett viktigt ställe att börja på är att få seniora ledare att fokusera på att kommunicera strategier, värderingar och riktning för att öka tydligheten i organisationen, och få dem att låta teamen börja sätta sina egna mål.

  1. Utveckla rätt ledarskap

89 % anser att en av deras viktigaste prioriteringar är att utveckla rätt ledarskap. Men så många som 40 % anger att deras ledarskapsprogram bara förmår leverera begränsat värde och hela 24 % att de levererar lite eller inget värde. Alltså över hälften av världens företagsledare känner inte att de får tillbaka på sina investeringar i ledarutveckling.

Bild 1 Netsurvey

Men det handlar inte om att dra ner på investeringarna – de som presterar bäst spenderar nästan 4 gånger mer än resten, men också smartare. Enligt rapporten är de ledarskapsprogram som förmår leverera värde de som baseras på forskning, som grundligt utvärderar ledarna innan och efter, innehåller intensiva insatser och övningar som spänner över tid, kombineras med coachning och hela tiden lutar sig mot data, bevis och utvärdering. Utvecklingsinsatserna behöver utgå ifrån tydliga prioriteringar kring vilket ledarskap som förmår driva företaget mot sina mål och sedan ständigt utvärderas baserat på de konkreta effekter de leder till – långt bortom inspirerande förmiddagar.

  1. Definiera och forma rätt företagskultur

Alla är rörande överens om att kulturen driver strategin – 82 % av alla företagsledare anser att kulturen utgör en konkurrensfördel. Men bara 19 procent tycker att de har rätt kultur. Att stänga det avgrundsdjupa avståndet handlar om att förstå den nuvarande kulturen och tydligt definiera den önskade – ner på beteendenivå.  Ett första steg är att ändra inställning till vad en kultur är – från något diffust och svårmätbart till något konkret och synlig. Kulturen syns i alla möten mellan medarbetare, chefer och kunder och definierar ”hur vi gör häromkring”.

Bild 2 netsurvey

Många HR-organisationer arbetar aktivt för att kommunicera visionerna för den önskade kulturen men många missar att arbeta med att driva de beteendeförändringar som krävs och förankra och förklara hur de kopplar till affärstrategier. Bryt ner kulturen i beteenden, utvärdera processer och rutiner utifrån om de stärker eller motarbetar kulturen och mät och följ upp för att vara säkra på att kulturen slår rot.

  1. Öka engagemanget

Idag förstår så gott som alla företagsledare det affärsmässiga värdet av engagerade medarbetare. Och 89 % anser att det är deras fjärde viktigaste utmaning. Att ständigt lyssna och agera på hur engagemanget utvecklas i organisationen är ett kraftfullt sätt att ta tempen på organisationens förmåga att prestera och ta sig an vilka andra frågor som helst och bedöma medarbetarnas vilja och förmåga att förändras.

Utmanigen är att gå från att arbeta reaktivt till proaktivt med engagemang och se till så att insatserna ständigt pågår. En pusselbit är att knyta belöningssystem till hur engagerade medarbetarna är, så att cheferna får eld i baken. En annan är att ständigt mäta och utvärdera engagemanget för att kunna föda organisationen med realtidsinsikter om var och vad i organisationen som kräver fokus för att engagemanget ska kunna lyfta.

Om du vill läsa fler tips inom varje område så har vi samlat dem i vår guide ”Globala företagsledares fyra viktigaste utmaningar – och hur man kan möta dem”.

Hanna Hallin, Marknadskoordinator, Netsurvey

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort