Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

10 / 11 / 15

Glädjen och nyttan med att ge

Juldekoren är på väg upp på våra stora gågator och syns snart i var och varannat skyltfönster. Snart ser vi hur barnens ögon börjar tindra av förväntan. Samtidigt ser jag tiggare insvepta i lager på lager av gamla uttjänta filtar lite överallt i Stockholm och slås då av hur överflödet i vårt rika land inte alltid delas med de som har allt för lite eller ingenting.

Även flyktingsituation gör att jag blir brutalt påmind om hur vi i vardagen kan och även måste välja hur vi vill agera mot varandra; med generositet och välvilja eller med en avvisande attityd.

Låt oss zooma in på arbetslivet ett tag
Det är även intressant att ställa frågan kring generositet och snålhet i arbetslivet: hur väljer man på arbetsplatsen? Är det otaktiskt att dela med sig av sin kunskap? Eller är det bra? Var kan man vända sig för att få svar? Forskning tänker jag. Och den korar givaren som en given vinnare. Detta påstår bland andra den amerikansk psykologi och management professor, Adam Grant som länge forskat i givandets och tagandets psykologi på arbetslivet. Han driver tesen att ”nyckeln till framgång är att använda givandets fördelar och samtidigt försöka minimera kostnaden”.

Han definierar två förhållningssätt till generositet i arbetslivet enligt följande:

  • ”Givaren” som helt enkelt sträva efter att vara generös med att dela sin tid, energi, kunskap, färdigheter, idéer och kontakter med andra.
  • ”Tagaren” fokuserar istället på att ta mer än de ger. De kan sätta sina egna intressen framför andras behov. De framhäver sig själva och ser till att få beröm och hyllningar för sina insatser. En tagare hjälper andra bara i taktiskt syfte.

På organisationsnivå är, enligt Grant, givandet en förutsättning för framgång. Den som har viljan och förmågan att hjälpa andra att uppnå sina mål ökar också genom det beteendet möjligheten för effektivt samarbete, innovation, kvalitetsförbättring och service på toppnivå på företaget. Att dela kunskap och att stötta varandra är alltså en framgångsfaktor på organisationsnivå.

Varför gynnar givandet även individer?
Du känner säkert en person på ditt arbete som till synes helt obekymrat och med glädje delar med sig av sin kunskap, kontaktnät och tid. Och enligt Grants forskning har den här personen störst framgång i sitt yrkesliv.

Till exempel så åtnjuter givaren fler karriärmöjligheter och har ofta har ett stötte nätverk som kan stöttar och hjälpa. På jobbet får givaren tillgång till stora mängder relevant information och ”hands on” hjälp från kollegor.

Vad är det som händer med oss när vår chef eller kollega är generös med sitt givande? Jag själv fylls av tacksamhet. Sedan blir jag inspirerad. Och till sist vill jag följa det goda exemplet av att ge av det man har.

Och Grant förklarar att givandet gynnar hela arbetslaget:

”Det finns något utmärkande som händer kring givares framgång: den sprider sig som ringar på vattnet. När givaren har framgång stödjer och bekräftar människor dem. Givare lyckas på ett sätt som skapar en dominoeffekt, som skapar framgång även för människor runt dem.”

Grant förklara att givaren genom sitt sätt att vara, skapar tillitsfulla relationer där tacksamhet uppstår och ofta spiller över så att man självmant hjälper den som hjälpt dig. Men, att man också är villig att vända sig om och hjälpa andra. Givandet smittar. En typisk ”Pay it forward” exempel.

Vad händer i hjärnan när vi ger?
Modern neuroforskning visar att glädjecentra i hjärnan aktiveras när vi ger. Vi upplever ett ökat välmående när vi ger förutsättningslöst. Hjärnan är ”hard wired” alltså uppbyggd så att den belönar oss när vi delar med oss. Hjärnan producerar dopamin som är kroppens belöningshormon. Och vips så mår man bra! Den som delar med sig lever också längre och lyckligare. Forskare har sett att stressnivåerna sjunker när man ger. Det förklaras delvis av att stressnivån sänks när man flyttar fokus från sig själv och ens problem till att fokusera på att hjälpa andra. Många bonusar genom givandet med andra ord!

Tacksamheten kommer som ett brev på posten
Att ge lockar fram tacksamhet hos den som får ta emot hjälp, som också får oss att må bra. Det händer alltså något mycket positivt även med den som tar emot hjälp: Oxytosin, ett lugnande, vårdande hormon, utsöndras när vi känner tacksamhet och gör att vi känner oss tillfreds, lugna och snälla.

Både givandet och tacksamheten gör oss också generellt sett mer öppna för andras åsikter och har större förmåga att se möjligheter. Här kan vi återigen vända oss till neuroforskning för förklarning: hjärnan hos dessa individer uppfattar inte andra individer som hotfulla eller som konkurrenter. De undgår då att hamna i ”flight or flight” beteende som ofta visar sig i ett stängt och avvisande eller till och med aggressivt beteende.

Nå, hur blir man en givare i vardagen då?
Jag tror att man blir hjälpt av att kunna se världen som välvillig. Även av att hysa hopp om att det går att förändra saker och ting till det bättre. Sedan var det det här med att skapa tillit i sina relationer. Det kan man göra genom att våga. Våga visa din sårbarhet och be om hjälp. Då bjuder du in andra till att få hjälpa dig. Till sist, ”ge” tacksamhet till de som hjälper! Det är också en gåva. Tacksamhet sprider även det som ringar på vattnet.

En sista reflektion
Jag går dagligen förbi tiggaren i T-bane uppgången. Ibland blir jag lite provocerad av hela situationen. Men oftast ger jag en slant. Och nej, det kommer inte att lösa Romernas problem. Men, jag tänker att jag mår bra av att göra det. Och han som sitter där med sin utsträckta hand ser glad ut när jag lämnar över min peng. Han ler och säger ”thank you” flera gånger. Den känslan, både min glädje och hans tacksamhet kan ha oanade positiva effekter. Vad skulle hända om vi alla började dela med oss till alla som behöver en hjälpande hand? Oanade positiva konsekvenser. Tror jag. Och den tron mår jag bra av.

Mia Frick, coach Wise Consulting

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort