Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

16 / 06 / 15

Försäkringsbranschen i omställning?

Den senaste tiden har jag hört (från flera av varandra oberoende källor) att det händer saker i Försäkringssbranchen. Analytiker menar att många jobb på Försäkringsbolagen snart kommer att ha effektiviserats bort. Vad kommer hända i o m den snabba digitaliseringen och effektiviseringen av olika funktioner hos våra Försäkringsbolag? Hur skall man hantera detta? Och vad blir konsekvenserna för de som är kvar? Hur kommer denna omställning se ut och vilka funktioner kommer drabbas?

Vad är det egentligen som gör om man lyckas med en omställning eller inte? Ja, den frågan har jag fått många gånger efter att ha arbetat med många omställningar de senaste åren,. Här kommer några råd till er som jag tror kan vara till nytta vid kommande förändringar.

Först och främst…

Min erfarenhet är att man först och främst måste vara oerhört noggrann i förarbetet, detta är ett steg som tyvärr ofta skyndas igenom eftersom det alltid brinner i knutarna, men slarvar vi i det här steget kan hela förändringsarbetet gå förlorat. Ta tid och tänk igenom strategin! Ni tjänar garanterat på det i slutändan. Om man inte har ”byggt en ordentlig grund går det heller inte att bygga ett hus”.

Nyckel nummer två…

…är att man tidigt i processen involverar nyckelpersoner, nyckelpersoner är alltid linjecheferna som måste involveras och göras delaktiga i ett tidigt skede. De måste förstå, få ställa frågor om de inte förstår, för att sedan, förhoppningsvis, ställa sig bakom beslutet. Etablera också tidigt ett nära samarbete med facket, Använd dem som ett bollplank och dra nytta av deras kompetens kopplat till förändringsarbete. Se också till att nyckelpersonerna får stöd (Coachning) och vid behov även utbildning. Det kan t ex vara en utbildning i ”Svåra samtal” eller kring förändringsarbete i stort.

En tredje faktor…

..att ta fasta på är att aldrig underskatta vikten av information. Informera om förändringens bakgrund, syfte och mål. Upprätta en kommunikationsplan som beskriver vem som informerar om vad, när? Använd en tät och tydlig kommunikation, eller snarare en tät och tydlig dialog. Det är viktigt att medarbetarna får ställa sina frågor och att deras oro tas på allvar. Ha en transparant process, visa närvaro och fly inga frågor. Se även motstånd till förändring som något positivt, det ger er en chans att förklara syftet och diskutera frågan.

Till sist

Till sist kommer den nya organisationen vara på plats och det är då arbetet börjar. Många medarbetare och ledare är nu trötta och då är det viktigt att jobba med ett ”nytt vi”, att jobba vidare med kulturen, värderingar och att man känner en tilltro till det nya företaget. I vissa fall finns också ett stort värde med att jobba med teamutveckling.

Hoppas denna förenklade bild kan ge några tips på vägen och om någon är intresserad av att diskutera dessa frågor med mig är jag alltid öppen för det.

Mats Georgsson, kundansvarig och specialist på omställlning

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort