Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

19 / 09 / 17

First things first i rehabplanen!

Jag tänkte börja med att slå in en öppen dörr. För alla vet vi ju vilka grundläggande behov en människa behöver tillgodose för en god hälsa, eller hur? Vi snackar sömn, kost och motion. Och sluta röka. Ändå vågar jag påstå att dessa behov får för lite utrymme när det är dags att planera rehab. Vill du få tillbaka medarbetare, få ner sjukfrånvaron, minska sjukkostnaderna och få en friskare organisation? Se då till att börja i rätt ände.

Under tvåsiffriga år från roller som HR-specialist inom rehabilitering/arbetsmiljö, HR-konsult och HR Business Partner har jag ofta suttit i rehabsamtal med medarbetare, ledare, företagshälsovård, försäkringskassa och läkare och känt att det är något vi inte pratar om här. Samtal hålls, planer skrivs, mediciner och sjukdomstillstånd (ofta i dess latinska form) diskuteras ingående medan ”självklarheterna” lämnas utanför. För att genuint måna om varandra (och därmed även vår organisation) måste dessa frågor ställas. Undermålig sömn, kost och motion är alla potentiellt bidragande orsaker till ohälsa – och samtidigt: potentiellt medicinen för ett friskare liv.

Exemplet med motion

Som sagt, vi vet alla att det är bra att röra på sig. Men exakt hur bra fysisk aktivitet verkligen är ur ett hälsofrämjande perspektiv och exakt hur obra det motsatta, dvs stillasittande, är vet nog inte alla.

Visste du att…

…fysisk aktivitet inte bara skyddar mot en rad sjukdomar utan även kan behandla många av dessa?
…vid lätt eller medelsvår depression kan träning ge lika bra resultat som andra behandlingsformer?
…vid behandling av hjärt- och kärlsjukdom är motions positiva effekt kort och gott lika god som medicin?
…vid behandling av stroke är motion tom bättre som behandlingsmetod än medicin?
…människor som rör sig regelbundet i snitt lever 3-5 år längre än de som inte gör det? Och detta redan vid ca 30 minuters rask promenad minst 5 dagar/v eller 20 minuters intensiv träning 3 dagar/v.
…fysisk aktivitet bidrar till att skapa nya hjärnceller i hippocampus, den del av hjärnan som bland annat är viktig för minne och inlärning (m a o man kan lära gamla hundar att sitta, förf. anm.)?
…fysisk inaktivitet ligger idag på fjärde plats på WHO:s lista över saker som orsakar sjukdom och för tidig död i världen?

(Hämtat ur boken; Hälsa på Recept av Anders Hansen & Carl Johan Sundberg)

Fysisk aktivitet löser som bekant inte alla problem, även om det nästan går att tro det. Andra behandlingsmetoder är, och kommer med all sannolikhet fortsätta att vara, nödvändiga för en mängd sjukdomstillstånd. Men visst känns det som om vi ibland går över ån för att hämta vatten? För trots stödet i vetenskapen, ordineras motion som behandlingsform mot t ex depression fortfarande alldeles för sällan, enligt forskare på Karolinska Institutet (se källa nedan). Som ett komplement till gängse behandlingsmetoder (och ibland, som ett alternativ) behöver vi tydligare diskutera vikten av motion och rörelse.

Tips!

Så, hur kan företag/HR/ledare/företagshälsovård använda sig av motion för att på ett effektivare sätt arbeta med rehabilitering? Mina tips till er som arbetar med dessa frågor är:

  • Plugga på. Du som på något sätt arbetar med rehabilitering, se till att du är påläst om de senaste rönen. De stora hälsofördelarna med exempelvis motion ska sitta i ryggmärgen.
  • I de rehabiliteringssamtal du håller, se till att initialt närma dig de grundläggande frågorna rörande hälsa. Ge dem dess rättmätiga plats i sammanhanget!
  • Våga ställa frågan till den som är i rehabilitering om hur det står till med sömn, kost och motion. Visa förståelse för att vanor – och ovanor – är svåra att förändra.
  • Ställ frågan till sjukskrivande läkare eller företagshälsovård om t ex fysisk aktivitet kan vara ett komplement till övrig behandling. Att ”ordineras” motion ska inte underskattas. (Begreppet FaR, Fysisk aktivitet på recept, har funnits i 15 års tid, men används för sällan)
  • Erbjud, om den anställde visar intresse, hjälp att ta de första stegen genom att t ex boka tid hos en PT, dietist eller hälsocoach. Följ upp!
  • Jobba förebyggande. Bjud in företagshälsovård eller annan aktör till företaget för seminarier gällande hälsa. Jag vet att det kan vara svårt att motivera investeringar vars lönsamhet ligger i en oviss framtid och är svårmätbar, men det finns gott om vetenskaplig forskning som du kan backa upp dina argument med.

För er som finner ämnet intressant och vill veta mer rekommenderas den populärvetenskapliga boken Hälsa på recept av Anders Hansen och Carl Johan Sundberg. Nedan listas några intressanta länkar till Karolinska Institutet om kopplingen motion, kost och hälsa.

Behöver ni hjälp med att sänka er sjukfrånvaro? Kontakta gärna oss på Wise Consulting.

http://ki.se/forskning/tema-mat-och-motion

http://ki.se/forskning/motion-mot-depression

http://ki.se/forskning/fa-upp-pulsen-30-minuter-per-dag

Ola Hall, HR-konsult, Wise Consulting.

PSST!! LÄSTIPS | Wise Guide – Ständigt påkopplad, sällan avkopplad! 

 

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort