Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

26 / 10 / 16

Det här med jämställdhet!

Jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, mångfald och inkludering – vad sjutton betyder det? Och så en ny diskrimineringslagstiftning med krav på aktiva åtgärder och årliga lönekartläggningar. Hjälp mig!

En förändrad diskrimineringslagstiftning

Från och med den 1 januari 2017 förändras Sveriges diskrimineringslagstiftning. Förutom krav på årliga lönekartläggningar går vi från ett krav på jämställdhetsplaner till ett allmänt krav på skriftlig dokumentation på alla de aktiva åtgärder som arbetsgivaren bedriver för att motverka diskriminering. Aktiva åtgärder som ska omfatta alla våra sju diskrimineringsgrunder och analysera villkor, arbetsmiljö och rutiner ur fler aspekter än idag. Känns det mastigt? Enkelt uttryckt är den stora skillnaden mot tidigare att lagen nu beskriver ett sätt som vi arbetsgivare ska arbeta på, istället för att ange vissa mål som ska nås.

Varför känns det så svårt?

Bland uppdragsgivare och HR-kollegor hör jag att det här med jämställdhet och jämlikhet är svårt. Jag känner av bristen på motivation att skriva ännu en jämställdhetsplan som bara läggs på hyllan och samlar damm. Jag anar olusten inför lönekartläggningens administration och jag fångar upp rädslan inför obekväma diskussioner om hinder och osynliga normer på vår arbetsplats. Likabehandlingsarbetet placeras i Employer branding-processen, löneprocessen och på den som ansvarar för arbetsmiljöarbetet. Ändå blir det inte bra.

Jag tror inte den här ”krampen” handlar om brist på engagemang eller att någon tycker att lika villkor i arbetslivet är oviktigt. Vi vet att olikheter berikar en organisation och att mångfald ger både nöjdare kunder och ett starkare arbetsgivarvarumärket. Men vi kommer vi inte loss.

Till att börja med behöver vi reda ut begreppen:

 • Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv (begreppet omfattar diskrimineringsgrunden kön)
 • Jämlikhet är ett bredare begrepp och innebär att alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett vem vi är, var vi kommer från eller hur vi lever (begreppet omfattar samtliga diskrimineringsgrunder)
 • Likabehandling är den metod vi använder för att nå jämlikhet. Det betyder inte att alla personer skall behandlas lika, utan att en person ges möjligheter att utifrån sina individuella förutsättningar kunna utföra ett likvärdigt arbete, oberoende av diskrimineringsgrund
 • Mångfald är de olikheter som var och en av oss tar med sig till jobbet
 • Inkludering är när alla medarbetare känner sig värdefulla och är välkomna i en organisation

Låt oss börja i det enkla

Nyckeln i likabehandlingsarbetet är att börja i det enkla, det som ligger oss närmast. Jämställdhet och jämlikhet är inga renodlade HR-frågor, utan något som sker ute i verksamheten och det dagliga beslutsfattandet. Det är medarbetarna ute i organisationen som vet var orättvisor och osakliga skillnader förekommer och vilka fördomar och förlegade normer vi behöver ta kål på.

Börja därför med att fråga dom:

 • Hur ser det ut hos oss idag?
 • Hur vill vi att det ska se ut?
 • Ser vi några hinder?
 • Ser vi några möjligheter?

Svaren på frågorna ger ett bra underlag för vårt arbete med aktiva åtgärder. Nästa steg blir att hantera den information som lyfts fram och för att lyckas fortsätter vi hålla arbetet enkelt.

 • Var konkret med vilka problem, hinder eller möjligheter det är vi talar om
 • Prioritera vilken eller vilka åtgärder som är viktigast att börja med
 • Var lagom ambitiös. Det är bättre med två åtgärder som blir av, än tio som ger oss kramp
 • Var tydlig med vem som ansvarar för att genomföra och följa upp åtgärden

Och kom ihåg! HR-avdelningen kan stötta verksamheten med kompetens och dokumentation, men det är ute i organisationen som den inkluderande arbetsplatsen skapas.

Lycka till!

Tove Rundström, HR-konsult, Wise Consulting

Vill du veta mer om nyheterna i diskrimineringslagen? Tryck här!
Vill du lära dig mer om kravet på aktiva åtgärder och årliga lönekartläggningar? Tryck här!

 

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort