Bli kontaktad

Bloggen

Låt oss inspirera dig inom HR, ledarskap, medarbetarskap & karriär.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

30 / 08 / 16

”Afsen” part two

Intresset för arbetsmiljöfrågor är större än på länge! Under våren höll jag fyra fullbokade frukostseminarium om arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som började gälla i mars. Förutom det självklara, att det är ett nytt regelverk som vi behöver följa, så är också den psykosociala arbetsmiljön något som berör många personligen.

Kanske är det också därför som ämnet, trots alla paragrafer, blir så intressant? De flesta har upplevt perioder av fullbokade scheman, sena arbetskvällar, ambitiösa att-göra-listor, konstant ringande telefon och en mailbox som bara växer hur duktigt och strukturerat man än betar av den. Att vara ständigt uppkopplad är en del av vår vardag och idag har många den tekniska utrustningen som krävs för att kunna arbeta dygnet runt.

Den som är intresserad av området har säkert inte missat att Arbetsmiljöverket har kommit ut med ytterligare information i ämnet, rapporterna ”Arbetsmiljö 2015” och ”Arbetsskador 2015”. Här kan vi läsa mer information kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel att:

 • 7 av 10 arbetar trots att de är sjuka
 • 4 av 10 upplever att de förväntas vara tillgängliga på telefon under fritiden. För de med ledningsarbete i stora och medelstora företag är siffran 69%
 • Varannan person upplever att de har för mycket att göra
 • 1/3 känner sig tvungna att ta med sig jobb hem, dra in på sin lunch eller arbeta över minst en gång per vecka
 • För de med ledningsarbete i stora och medelstora företag är andelen 2/3
 • Nästan var femte kvinna har utsatts för hot och våld någon gång under året jämfört med var tionde man.
 • 53% har för mycket att göra
 • 41% upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande istället för psykiskt lätt
 • De anmälda arbetssjukdomarna har ökat för sjätte året i rad
 • Arbetssjukdomar som beror på organisatoriska eller sociala faktorer har ökat med 77% sedan 2011
 • Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom
 • 44% av kvinnornas arbetssjukdomar berodde på organisatoriska eller sociala faktorer

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets rapporter visar på vikten av att arbeta med dessa frågor. Du som ännu inte satt dig in i den nya föreskriften får här en crash course kring vilka krav som arbetsgivare ska uppfylla:

 • Balans mellan de krav som ställs på medarbetarna och de resurser som medarbetarna har
 • Tydlighet kring arbetsuppgifter och prioriteringar
 • Insatser för att starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter inte leder till ohälsa
 • Säkerställa att arbetstiderna inte leder till ohälsa
 • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen
 • Ta fram rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras
 • Chefer ska ha kunskap i hur man förebygger och hanterar såväl ohälsosam arbetsbelastning som kränkande särbehandling
 • Mål för den organisatoriska sociala arbetsmiljön

Källa: Arbetsmiljöverket

Blev du lite nyfiken på att veta mer om vad som står i ”afsen”? Tycker du att det verkar krångligt? Vet du inte hur ni ska ta den här frågan vidare i er organisation? Oavsett orsak så är du välkommen på vårt frukostseminarium den 6 september där du får information om den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” och konkret information om vad detta betyder för din verksamhet.

Emma Samuelsson
HR-konsult och Coach Wise Consulting

Dela inlägget

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort