Bli kontaktad

Arbetsmiljöarbete i framkant

Ett kvalificerat arbetsmiljöarbete bygger en hållbar organisation

Vill du skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats med ökad lönsamhet, tillväxt, produktivitet och kreativitet? Då behöver du arbeta långsiktigt med ditt arbetsmiljöarbete. En god arbetsmiljö, fri från trakasserier och kränkningar, skapar engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Arbetsmiljöarbete

För att lyckas behöver vi bottna i synen på medarbetarna, skapa ett holistiskt synsätt och samtidigt ta avstamp i lagstiftning och förordningar.

Arbetsmiljöarbetet måste vara en naturlig del av affären och inte ett arbete som sker vid sidan av.

Som arbetsgivare ska du ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och kränkande särbehandling, det ska vara tydligt redan vid onboardingen vad som gäller.

Rutinerna ska vara uppdaterade och tydliga för alla i organisationen – chefer, medarbetare, nyanställda och vikarier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna accepteras. Det ska tydligt framgå var gränsen går och var man vänder sig om man själv blir utsatt eller uppfattar att någon annan blir utsatt. De riktlinjer och rutiner som finns ska följas upp och utvärderas på samma sätt som för det övriga arbetsmiljöarbetet med aktiva åtgärder.

Alla ledare i organisationen behöver dessutom ha kunskaper kring hur de förebygger och hanterar såväl kränkande särbehandling som trakasserier.

Vi kan hjälpa er med:

Vi hjälper er att få en överblick av ert arbetsmiljöarbetet med fokus på trakasserier och kränkande särbehandling. Ni får en tydlig bild över nuläge, återkoppling på hur väl ni lever upp till aktuella lagar och regler samt rekommendationer på vilka steg ni behöver ta för att nå er målbild.

Vårt upplägg

UPPSTART – Vi börjar alltid med att definiera uppdraget och sätta mål med projektet, dvs vad vill ni åstadkomma med insatsen.

ANALYS – Vi intervjuar nyckelpersoner och inventerar nuvarande dokumentation och processer. Utifrån resultatet analyserar vi och fastställer vad som saknas, vad som fungerar bra och vad som kan göras annorlunda.

REKOMMENDATION – Ni får tydliga rekommendationer på prioriteringar i en handlingsplan.

GENOMFÖRANDE – Välj mellan att genomföra åtgärderna själva eller med stöd av oss. Vi kan stötta i hela eller delar av handlingsplanen.

UPPFÖLJNING – Efter 6 månader följer vi upp handlingsplanen med ett möte.

Vi kan även hjälpa till med:

Workshops: Ni kanske har alla policies och rutiner på plats men upplever att ingenting förändras? När det handlar om trakasserier och kränkande särbehandling, måste vi börja med att prata med varandra på våra arbetsplatser. Vi kan därför hjälpa er med en workshop under en hel eller halv dag för att starta upp samtal och arbetet på riktigt.

Stärkt ledarskap: Bra ledare är det som avgör om medarbetare trivs och gör sitt yttersta för att nå sina mål. Bra ledare skapar en kultur där kreativitet och engagemang uppmuntras och där kränkande särbehandling och trakasserier inte har någon plats. Vi skräddarsyr en ledarutbildning för era ledare.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!