Bli kontaktad

Interim HR specialist, HR partner & service

Våra konsulter är mer än en ersättare!

Ibland krävs kvalificerade personer med kort varsel för att fylla nyckelroller, och genom att hyra in HR-kompetens får du en erfaren och kunnig person om kan börja leverera från dag ett. Om du anlitar en HR-konsult från oss kan du känna dig trygg med att vi har den kompetens som krävs. Vi har lång erfarenhet av HR vilket gör att du kan vara säker på att få precis rätt kandidat till jobbet. Vi vet nämligen vilka krav som ställs på arbetsrollen och hur den utvecklats genom åren.

Interim HR

HR-partner & specialist

Våra konsulter kan gå in som personalchef, HR-chef, HR Business Partner, HR-direktör, HR-generalist, projektledare eller HR-specialist. De flesta av våra konsulter har varit verksamma inom HR i flera år kan de därför kliva lätt kliva in i ett nytt uppdrag, både när det gäller interimslösningar och kortare uppdrag. Söker du en mer junior person fixar vi så klart det också. Du kan få hjälp på hel- eller deltid, under kort eller lång tid. Vår utgångspunkt är det som stöttar din affär, är efterfrågat och skapar värde.

Behöver du en tillfällig lösning i väntan på rekrytering, under sjukskrivning, tjänstledighet eller när ni har mer att göra än ni hinner med? Behöver du specialistkompetens? Behöver du någon som bygger upp HR hos er?

Vi har stor vana av att stötta kunder som saknar egna HR-resurser och behöver stöd inom HR-området. Vi kan ta ansvar för hela eller delar av HR-funktionen och driva den på hel- eller deltid.

Hos oss kan du få HR-konsulter med 1-20 års erfarenhet av strategisk och operativ HR samt ledarskap inom en mängd olika branscher och roller. Vi har erfarenhet av svenska, nordiska och internationella bolag, i såväl den privata som den offentliga sektorn.

Utveckla HR med ARUBA

Vi har erfarenhet av att utveckla HR i allt från det vi kallar ARUBA:
Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla till att Avsluta.

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort